Organisatie

Bestuur

Zoals elke vereniging heeft MOSA~regio een bestuur dat uit tenminste vijf personen dient te bestaan, waaronder een voorzitter, penningmeester en secretaris. Deze drie personen vormen tevens het dagelijks bestuur. Samen met de andere bestuursleden besturen ze de vereniging.

Samenstelling bestuur:

VOORZITTER
Dhr. Roel Bergmans
bestuur@mosaregio.nl

SECRETARIS
Dhr. Guido Steijn
secretariaat@mosaregio.nl

PENNINGMEESTER
Dhr. Ruud Paridaans
penningmeester@mosaregio.nl

LEDENADMINISTRATIE
Mevr. Joke Maas
ledenadministratie@mosaregio.nl

LEDEN
Mevr. Marlie Janssen
Dhr. Dirk Roeven

Comissies

Voor elke doelgroep binnen MOSA is een commissie gevormd. Deze commissies behartigen de belangen van de leden, signaleren verbeterpunten en voeren het beleid uit dat binnen de vereniging wordt bepaald.
MOSA heeft momenteel een vijftal commissies

AKTIVITEITENCOMMISSIE / aktiviteiten@mosaregio.nl
Voorzitter
Mevr. Dionne Peeters

Secretaris
Mevr. Joke Maas

Leden
Mevr. Angelique van den Beucken
Mevr. Linda Franken
Mevr. Sabine Cool

SPONSORCOMMISSIE / sponsoring@mosaregio.nl TRAINERSCOMMISSIE
Dhr. Paul Maas / paulmosaregio@gmail.com
Mevr. Evelien Wiersma
Mevr. Helen Rogge / thomas.helen@home.nl
Dhr. Richard Claus
Mevr. Christianne Mulders
Mevr. Linda Owens

WATERPOLOCOMMISSIE / waterpolocommissie@mosaregio.nl
Voorzitter: Dhr. Joep Smeets
Secretaris

ZWEMCOMMISSIE / zwemcommissie@mosaregio.nl
Voorzitter
Secretaris: Mevr. Ine Derckx Tel:077-3820964

Leden
Mevr. Marlie Janssen
Mevr. Marie-José Schmitz
Dhr. Gé Billekens

Vertrouwenscontactpersonen

Aan alle leden, ouders van sporters, toeschouwers, kaderleden, vrijwilligers en bestuurMosa Regio heeft twee vertrouwenscontactpersonen (VCP) aangesteld voor vragen, vermoedens, meldingen, klachten en aangifte met betrekking tot seksuele intimidatie en ander grensoverschrijdend gedrag zoals: pesten, buitensluiten, vernederen, bang maken, discriminatie, agressie en beschuldigingen.

De VCP is geen bestuurslid. De VCP adviseert, maar is niet inhoudelijk betrokken. De VCP kan eventueel doorverwijzen naar een vertrouwenspersoon, die wel een inhoudelijke rol heeft en hiervoor speciaal is opgeleid.

Voel je je machteloos, onzeker, bang, boos of vernederd neem dan contact op met de VCP. Wil je graag je verhaal bij iemand kwijt over iets waar je tegenaan loopt of twijfels over hebt, dan kan dat natuurlijk ook. De VCP kijkt dan samen met jou hoe verder. De gesprekken zijn vertrouwelijk. Wel moet elk incident anoniem bij het bestuur worden gemeld, omdat die de verantwoordelijkheid draagt voor alles wat er binnen en rondom de vereniging gebeurt. De VCP informeert en adviseert over mogelijke vervolgstappen en instanties waartoe je je kunt wenden voor vervolgstappen: doorverwijzen naar vertrouwenspersoon van het NOC*NSF, een klacht- of tuchtcommissie van de bond, politie of huisarts.

Neem gerust contact op voor nadere informatie of een gesprek.

De vertrouwenscontactpersonen van onze vereniging zijn:
Rosalie Verhofstad
06-54327017
vcp@mosaregio.nl

Tanja Peeters
06-25034279
peeterstanja@live.nl

Grensoverschrijdend gedrag

Sportclubs worden regelmatig geconfronteerd met ongewenst gedrag. Vaak denken we dat dit binnen onze eigen sportclub niet voorkomt. Toch krijgt 1 op de 20 sporters te maken met grensoverschrijdend gedrag zoals seksuele intimidatie. Ook binnen onze vereniging kan dit gebeuren en dat heeft dan veel impact op betrokkene(n), onze organisatie én op sporten in het algemeen. Mosa~regio streeft naar een veilig sportklimaat en accepteert geen grensoverschrijdend gedrag.1 op de 20 sporters krijgt ermee te maken

Ook binnen de zwemsport vindt dus ongewenst en grensoverschrijdend gedrag plaats. Met grensoverschrijdend gedrag worden omgangsvormen bedoeld die door persoon, die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren. Grensoverschrijdend gedrag in de sport is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin die:

  • door de persoon, die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren, en/of als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten én
  • plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het beoefenen van de sport waar de spelregels/reglementen niet in voorzien.

Mosa~regio vindt het belangrijk dat zwemmers zich veilig voelen en met plezier komen sporten. Grensoverschrijdend gedrag past daar niet bij. Seksuele intimidatie is niet normaal en elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren kan niet. Wat voor jou acceptabel is kan voor de ander intimiderend zijn. Als jij het intimiderend vindt heb jij dus gelijk, het is jouw gevoel bij wat er gebeurt dat telt.

Het is niet gemakkelijk om dit onderwerp bespreekbaar te maken, maar we kunnen er niet omheen. Het is een maatschappelijk probleem waar we ons samen sterk tegen moeten maken. Natuurlijk willen we dat het onze vereniging niet overkomt, máár het kan ook onze vereniging overkomen. Mosa heeft de taak en verantwoordelijkheid om de kans op seksueel grensoverschrijdend gedrag zo klein mogelijk te houden en wanneer het wel gebeurt hier adequate stappen in te ondernemen.

Wat kun je doen als het jou overkomt?
Als jij het gevoel hebt dat iemand jouw intimideert, lastig valt, bedreigt, onder druk zet en dingen van jou vraagt die je niet wilt en dus over jouw grenzen heengaat kun je het volgende doen:

  • Als je het aandurf, de betreffende persoon aanspreken op zijn gedrag en aangeven dat je dit niet accepteert,
  • Het bespreken met een (volwassen) persoon die je in vertrouwen durft te nemen,
  • Contact opnemen met één van onze vertrouwenscontactpersonen.De vertrouwenscontactpersonen van onze vereniging zijn:

Rosalie Verhofstad: 06-54327017
Tanja Peeters: 06-25034279

Je kunt ook contact opnemen met professionele hulpverleners!

Vertrouwenscontactpersonen KNZB
De VCP van de KNZB is beschikbaar voor haar zwemverenigingen en individuele leden. Mocht een zwemvereniging zelf een VCP hebben aangesteld dan kan de VCP van de zwemvereniging bij de VCP van de KNZB terecht ter ondersteuning in de procedurele rol.

De VCP-er van de KNZB zijn: Jorina Vergeer en Petra van den Hoek. Je kunt met hen in contact komen via vcp@knzb.nl of telefoonnummer 088-1348655.

Vertrouwenspunt Sport en vertrouwenspersonen

Het NOC*NSF Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zondag is er geen bereikbaarheid. Het nummer is 0900 - 202 55 90 (€ 0,10 per minuut). Een mail sturen kan ook : vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl

Politie (112 / 0800­-8844)
Mosa~regio maakt gebruik van het incidentenprotocol van de KNZB en de Toolkit 'Beleid voeren tegen Seksuele Intimidatie en ander Grensoverschrijdend Gedrag' voor sportverenigingen.

Our Team

Magnam dolores commodi suscipit. Necessitatibus eius consequatur ex aliquid fuga eum quidem. Sit sint consectetur velit. Quisquam quos quisquam cupiditate. Et nemo qui impedit suscipit alias ea. Quia fugiat sit in iste officiis commodi quidem hic quas.

Walter White

Chief Executive Officer

Sarah Jhonson

Product Manager

William Anderson

CTO

Amanda Jepson

Accountant

Our Skills

Magnam dolores commodi suscipit. Necessitatibus eius consequatur ex aliquid fuga eum quidem. Sit sint consectetur velit. Quisquam quos quisquam cupiditate. Et nemo qui impedit suscipit alias ea. Quia fugiat sit in iste officiis commodi quidem hic quas.

HTML 100%
CSS 90%
JavaScript 75%
PHP 80%
WordPress/CMS 90%
Photoshop 55%

Sponsoren