Contributie

Als lid van MOSA~regio bent u contributie verschuldigd om deel te mogen nemen aan de trainingen. Deze contributie is bedoeld om te zorgen voor gediplomeerde mensen aan de rand van het bad, huur van het badwater, het organiseren van activiteiten en het aanschaffen van materiaal dat nodig is voor de uitoefening van de zwemsport.

Wanneer u lid wordt betaald u tevens een klein bedrag aan administratiekosten.
Indien er artikelen in bruikleen worden gegeven wordt er een borg in rekening gebracht.
De borg wordt bij inlevering van de in bruikleen gegeven artikelen terug gestort op uw rekening.

Let op, u dient tijdig op te zeggen en blijft contributie tot en met 31 juli van dat jaar verschuldigd!

Als u lid wordt en de eerste contributie heeft betaald, krijgt u als welkomstcadeau een badhanddoek van MOSA~regio.

Voor aanmelden c.q. afmelden zie onder het menu item 'Formulieren'.

Onze vereniging werkt met een contributie per seizoen (van 1 aug. t/m 31 juli).
Hieronder staan de contributies die gelden voor de periode van 1 augustus 2019 t/m 31 juli 2020.
De eerste contributie wordt berekend vanaf de datum van inschrijving t/m 31 juli 2020.
Om de kosten zo laag mogelijk te houden hanteren we het innen van de contributie per incasso.
Daarom het verzoek bijgevoegd machtigingsformulier samen met het aanmeldingsformulier in te leveren.
U kunt hier duidelijk op aangeven of U de contributie in één keer aan het begin van elk seizoen wilt laten innen of in twee of vier keer per seizoen.
Het lidnummer wordt door ons later ingevuld.

Proeflessen

Iedereen die zwemdiploma B of hoger heeft kan zich aanmelden om eenmalig drie gratis proeflessen te volgen bij MOSA~regio.
Om gebruik te maken van deze drie proeflessen neemt u contact op met de ledenadministratie zodat, in overleg met de trainers, de proeflessen kunnen worden ingepland.
Dit kan via ledenadministratie@mosaregio.nl

1236

Leden

64

Medailles

42

Events

15

Trainers

Zin om mee te trainen? Meld je aan door hierboven op betreffende Aanmelden te klikken

Gedrag

Grensoverschrijdend gedrag

Sportclubs worden regelmatig geconfronteerd met ongewenst gedrag. Vaak denken we dat dit binnen onze eigen sportclub niet voorkomt. Toch krijgt 1 op de 20 sporters te maken met grensoverschrijdend gedrag zoals seksuele intimidatie. Ook binnen onze vereniging kan dit gebeuren en dat heeft dan veel impact op betrokkene(n), onze organisatie én op sporten in het algemeen. Mosa~regio streeft naar een veilig sportklimaat en accepteert geen grensoverschrijdend gedrag.1 op de 20 sporters krijgt ermee te maken!

Ook binnen de zwemsport vindt dus ongewenst en grensoverschrijdend gedrag plaats. Met grensoverschrijdend gedrag worden omgangsvormen bedoeld die door persoon, die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren. Grensoverschrijdend gedrag in de sport is elke vorm van gedrag of toenadering, in verbale, non verbale of fysieke zin die:

  • door de persoon, die het ondergaat als gedwongen en/of ongewenst wordt ervaren, en/of als doel of gevolg heeft de waardigheid van de persoon aan te tasten én
  • plaatsvindt onder omstandigheden die rechtstreeks verband houden met het beoefenen van de sport waar de spelregels/reglementen niet in voorzien.

Mosa~regio vindt het belangrijk dat zwemmers zich veilig voelen en met plezier komen sporten. Grensoverschrijdend gedrag past daar niet bij. Seksuele intimidatie is niet normaal en elke vorm van seksueel gedrag of seksuele toenadering, in verbale, non-verbale of fysieke zin, opzettelijk of onopzettelijk, die door de persoon die het ondergaat als ongewenst of gedwongen wordt ervaren kan niet. Wat voor jou acceptabel is kan voor de ander intimiderend zijn. Als jij het intimiderend vindt heb jij dus gelijk, het is jouw gevoel bij wat er gebeurt dat telt.

Het is niet gemakkelijk om dit onderwerp bespreekbaar te maken, maar we kunnen er niet omheen. Het is een maatschappelijk probleem waar we ons samen sterk tegen moeten maken. Natuurlijk willen we dat het onze vereniging niet overkomt, máár het kan ook onze vereniging overkomen. Mosa heeft de taak en verantwoordelijkheid om de kans op seksueel grensoverschrijdend gedrag zo klein mogelijk te houden en wanneer het wel gebeurt hier adequate stappen in te ondernemen.

Wat kun je doen als het jou overkomt?
Als jij het gevoel hebt dat iemand jouw intimideert, lastig valt, bedreigt, onder druk zet en dingen van jou vraagt die je niet wilt en dus over jouw grenzen heengaat kun je het volgende doen:

  • Als je het aandurf, de betreffende persoon aanspreken op zijn gedrag en aangeven dat je dit niet accepteert,
  • Het bespreken met een (volwassen) persoon die je in vertrouwen durft te nemen,
  • Contact opnemen met één van onze vertrouwenscontactpersonen.De vertrouwenscontactpersonen van onze vereniging zijn:

Rosalie Verhofstad: 06-54327017
Tanja Peeters: 06-25034279

Je kunt ook contact opnemen met professionele hulpverleners!

Vertrouwenscontactpersonen KNZB
De VCP van de KNZB is beschikbaar voor haar zwemverenigingen en individuele leden. Mocht een zwemvereniging zelf een VCP hebben aangesteld dan kan de VCP van de zwemvereniging bij de VCP van de KNZB terecht ter ondersteuning in de procedurele rol.

De VCP-er van de KNZB zijn: Jorina Vergeer en Petra van den Hoek. Je kunt met hen in contact komen via vcp@knzb.nl of telefoonnummer 088-1348655.

Vertrouwenspunt Sport en vertrouwenspersonen

Het NOC*NSF Vertrouwenspunt Sport is bereikbaar van maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 22.00 uur en op zaterdag van 12.00 tot 16.00 uur. Op zondag is er geen bereikbaarheid. Het nummer is 0900 - 202 55 90 (€ 0,10 per minuut). Een mail sturen kan ook : vertrouwenspuntsport@nocnsf.nl

Politie (112 / 0800­-8844)
Mosa~regio maakt gebruik van het incidentenprotocol van de KNZB en de Toolkit 'Beleid voeren tegen Seksuele Intimidatie en ander Grensoverschrijdend Gedrag' voor sportverenigingen.

Trainers

Magnam dolores commodi suscipit. Necessitatibus eius consequatur ex aliquid fuga eum quidem. Sit sint consectetur velit. Quisquam quos quisquam cupiditate. Et nemo qui impedit suscipit alias ea. Quia fugiat sit in iste officiis commodi quidem hic quas.

Paul Maas

Hoofdtrainer

Richard

Trainer Masters & Jeugd

Helen Rogge

Trainer Jeugd

Sandro

Webbeheer

Our Skills

Magnam dolores commodi suscipit. Necessitatibus eius consequatur ex aliquid fuga eum quidem. Sit sint consectetur velit. Quisquam quos quisquam cupiditate. Et nemo qui impedit suscipit alias ea. Quia fugiat sit in iste officiis commodi quidem hic quas.

HTML 100%
CSS 90%
JavaScript 75%
PHP 80%
WordPress/CMS 90%
Photoshop 55%

Sponsoren & Support